Christmas Vase

$5
Santa Fe, TX
Photo 1 of Christmas Vase